Những con số thống kê trong vài năm gần đây cho thấy, số người Việt sinh sống và công tác tại Mỹ hiện tại khoảng 2 triệu người. Đây quả là một số lượng khỗng lồ, một số nguồn tin chính thức cho hay số lượng Việt kiều Mỹ chiếm hơn 1/2 tổng số Việt Kiều sinh sống, làm việc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.