Sau bài viết trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về FDA là gì và nó có liên hệ gì với quá trình Gửi thực phẩm đi Mỹ. Bài viết này sẽ mách nhỏ cho chúng ta cách đăng ký FDA lúc gửi thực phẩm đi Mỹ nhanh chóng nhất.
 

1. Biết Ai nên đăng kí FDA?
Nếu dùng dịch vụ gửi thực phẩm đi Mỹ, điều đầu tiên là chúng ta cần để ý Xác định Ai phải đăng kí FDA. Lí do là Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, đóng gói hay chứa thực phẩm cho người hoặc động vật tiêu thụ tại Mỹ nên đăng ký với FDA. Chính Nên, chúng ta phải để ý đến điều này khi dùng dịch vụ.

2.  Thông tin bắt buộc điền trong quá trình đăng kí FDA
Bạn nên ghi nhớ Mỗi bảng đăng ký phải điền đủ các thông tin sau:

+ Danh sách mặt hàng được áp dụng; và một tuyên bố xác nhận rằng các thông tin đã báo cáo là chân thực, và cá nhân đó được uỷ quyền để đệ trình bản đăng ký.
+ Tất cả các thương hiệu mà  đơn vị sử dụng;
+ Tên, địa chỉ và số điện thoại cơ sở và nhà quản lý (nếu có);
+ Tất cả các đơn vị ngoài nước Mỹ phải chỉ định một đại diện ở Mỹ, là người cư trú hoặc duy trì một địa điểm kinh doanh ở Hoa Kì và có mặt tại Mỹ để đăng ký.
+ Tên, địa chỉ và số điện thoại của chủ sở hữu hoặc nhân viên phụ trách;
Sau khi ghi hồ sơ đăng kí xong, bạn cần kiểm tra cẩn thận để chắc rằng những thông tin đã điền là không sai.

3. Báo cáo nếu có sự đổi mới so với hồ sơ đăng kí trước đó
nếu có sự thay đổi bất kỳ vấn đề nào trong hồ sơ đăng kí gửi thực phẩm đi Mỹ đã hoàn thành trước đó

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.